Asminderød kro

Persondataforordningen

Her på siden kan du finde al information om, hvordan vi behandler persondata og dine personlige oplysninger.

Køb

Gavekort & billetter

Gå til shop
Restaurant

Bord reservation

Book her
Hotel Booking

Værelser & lokaler

Book online
Privatlivspolitik

GDPR

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Asminderød Kro ApS

Asminderød 53

3480 Fredensborg

Tlf.:+ 45 48 48 00 02

Email: info@asminderoedkro.dk

CVR.nr. 33 39 34 15

Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

•Levering af aftalte ydelser/services.

•Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.

•Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker.

•Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.

•I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Bemærk venligst at meddelelse af personoplysninger kan være et krav i henhold til køb af en overnatning, arrangement, bord reservation eller en pakkeløsning. I disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter og services, medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig

Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål benævnt i afsnittet ”Hvad bruges dine oplysninger til”. Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål. Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

•Almindelige kontaktoplysninger (såsom navn, email, telefonnummer og adresse)

•Køn og fødselsdato

•Billeder

•Demografi

•Krypterede betalingsoplysninger

•Købshistorik

•Cookie-oplysninger

•IP-adresse

•Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

•Oplysninger til arrangementet, bordreservationen eller overnatningen: allergier, præferencer og særlige hensyn

Følsomme oplysninger:

•Hvis du i forbindelse med en klagesag afgiver helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger, behandles de oplysninger som er nødvendige for behandlingen af din sag.

•Vi behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.

•NYATI Safari ApS kan endvidere under forudsætning af dit udtrykkelige samtykke, behandle helbredsoplysninger (eksempelvis oplysninger om allergi) om dig i forbindelse med det formål at levere den pågældende service.

Hvordan indsamler vi data om dig

De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom:

•Onlinekilder, f.eks. sociale medier som Instagram og Facebook.

•Vores samarbejdspartnere.

Hvis vi behandler oplysninger om dig indsamlet fra tredjeparter, giver vi dig en underretning som indeholder kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger m.v.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

•Dit udtrykkelige samtykke.

•Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.

•Behandlingen er nødvending for at opfylde en retslig forpligtelse der påhviler Asminderød Kro ApS.

•Behandlingen er nødvendig for, at Asminderød Kro ApS eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre:

Løbende forbedring af produkter, services, kundeoplevelsen og teknologier.

For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med

•Leverandører til Asminderød Kro ApS

•Vores partnere og internt i Asminderød Kro ApS

•Analyse- og segmenteringsplatforme som Google Analytics, Facebook Buinessmanager, YouTube, LinkedIn eller andre sociale medier

•Offentlige myndigheder såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

•Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet i forbindelse med køb af rejse eller ved tilmelding til vores nyhedsbrev.

Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA. Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikrer Asminderød Kro ApS, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Asminderød Kro ApS’ instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Såfremt vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål benævnt i afsnittet ”Hvad bruges dine oplysninger til.

Vi overfører kun dine persondata til udlandet når:

•Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau eller

•Overførslen baseres på en aftale der effektivt sikrer dine rettigheder samt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Asminderød Kro ApS sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til. For GoogleAnalytics opbevares data i 38 måneder. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dette, så længe du ikke afmelder dig nyhedsbrevet eller informerer os om, at du ikke længere vil modtage det. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet

Hos Asminderød Kro ApS gør vi vores bedste for at passe godt på dine personoplysninger. Vi sikrer dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

Hvilke rettigheder har du

Som registreret kunde hos Asminderød Kro ApS har du følgende rettigheder:

•Besigtigelse og berigtigelse af dine kundeoplysninger

•Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Asminderød Kro ApS i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format

•Mulighed for at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage

•Sletning

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger og vil høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.

Som kunde hos Asminderød Kro ApS kan du til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Asminderød Kro ApS slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

•Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen)

•Du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring

•Oplysningerne viser sig at være ukorrekte

•Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet

•Oplysningerne bliver behandlet ulovligt

Hvis du mener at Asminderød Kro ApS behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til det danske Datatilsyn.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer/smartphone/tablet første gang, du besøger en webside, så din computer/smartphone kan genkendes næste gang, du besøger websiden.

Der findes to typer af cookies:

•Sessionscookies, som slettes så snart du forlader en webside.

•Persistent cookies, som bliver lagret på din computer/smartphone/tablet med et på forhånd fastsat udløbstidspunkt.

Cookies udgør ikke en trussel mod din computer/smartphone/tablet (som f.eks. en virus) og cookies får ikke adgang til programmerne på din computer.

Anvendelse af cookies

Det er kun Asminderød Kro ApS der benytter oplysningerne. Tredjemand (teknisk partner), har adgang til informationer i nødvendigt omfang for at kunne drive tjenesten. Vi anvender cookies til at:

•Forbedre hjemmesiden og sikre fuld udnyttelse af hjemmesidens services

•Genkende bruger fra gang til gang

•Måle trafik og salg på www.nyati-safari.dk

•Analyse af produktudbud, service m.v.

•Annoncering

•Brugerpræferencer

•Socialt netværk

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme dem. Se nedenfor hvordan du sletter cookies.

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.asminderoedkro.dk, kan du i de fleste nye browsere vælge cookies fra.

Download som PDF
NYHEDSBREV

Tilmeld jer nyhedsbrevet og hold jer opdateret

Du accepterer samtidig vilkårene for modtagelse af nyhedsbrev.